הסמכות

אריה שטופמכר הוא מהנדס בניין וקבלן רשום באיגוד הקבלנים, ומוסמך גם מטעם איגוד המהנדסים לאתר ליקויי בנייה ולהגיש חוות דעת על בדק בית בנכסים שונים.